Riyâzu’s-salihin dersinin bu haftaki konusu Giyim kuşam üzerineydi.
Resûlullah Efendimizin giydiği elbiselerin rengi, şekli ve kumaşı, ayrıca sardığı sarığı ve vefat ettiğinden kullanılan kefenin çeşidi Sahabe efendilerimiz tarafından hadislerde aktarılmıştır.