İslam, hayatın her safhasına yönelik ahlak kuralları belirlemiştir.
Müslüman elinden geldiği kadarıyla bu kurallara uyar.
İnsanlarla bir meclisi paylaştığımızda da orada nasıl hareket edileceğine dikkat etmeliyiz. Böylece kimseyi rahatsız etmemiş oluruz.
Riyâzu’s-salihin dersinin bu oturumunda meclis adabıyla alakalı hadisleri okuyup anlamaya çalıştık.