Fecir Buluşmaları’nda İmam Nevevi’nin Riyazu’s-salihîn adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Bu haftaki dersimizde Güçsüz ve Zayıf Müslümanlarla Birlikte Olmak konusundaki ayet ve hadisleri okuduk.