İmam Nevevi’nin Riyazu’s-salihin adlı kıymetli eserinden bu haftaki oturumda da okumaya kaldığımız yerden devam ettik. Geçen hafta başladığımız konuya bu hafta devam edildi.