Riyazus-salihin okumalarında bu hafta kaldığımız yerden “Dünyaya Düşkün Olmamalı” konusuna devam ettik. İki hafta önce başladığımız konuyu geri kalan hadis-i şerifleri okuyarak tamamladık.