Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın veli kulları olduğundan bahsedilir. Bunların özellikleri ve ahirette karşılaşacakları güzellikler anlatılır.

İmam Nevevi Allah’ın veli kullarının kerametlerinden bazılarını Kur’an’dan ve hadislerden seçerek bu başlık altında zikretmiştir.

Riyazussalihin dersinin bu oturumunda konuyla alakalı rivayetleri okuyoruz.