Bu haftaki Riyazu’s-salihin dersinde İmam Nevevi’nin açtığı üç farklı başlık altındaki ayetleri ve hadisleri işledik.

– Yalanın söylenebileceği yerler
– Sözün doğruluğunu araştırmalı
– Yalancı şahitlik büyük vebaldir