İçinden geçtiğimiz salgın hastalık günlerinde, Riyazus-salihin okumalarında dersimiz salgın hastalıklar ve karantina konusuna geldi. Resûlullah Efendimiz böyle salgın günlerinde nasıl davranmamız gerektiğini on beş asır öncesinden söylemişti. Bu derste o rivayetleri işledik.

Ayrıca bu derste sihir ve büyü ile uğraşmanın, büyü yaptırmanın, yapılmasına aracı olmanın inancımız açısından ne tür tehlikelere yol açtığını anlatan rivayetleri de işledik.

Dersteki diğer konular.

3. Kafir memleketlere mushaf götürmemeli
4. Altın ve gümüş kaptan yeme içme haramdır
5. Erkeğin sarı renkli elbise giymesi doğru değil
6. Susma/konuşmama orucu diye bir şey yoktur