Riyazus-salihin dersinin bu haftaki konusu “Kanaatkâr ve Tokgözlü Olmak” idi. Konuyla alakalı Nevevî’nin biraraya getirdiği ayetler ve hadisler okundu ve üzerinde açıklamalar yapıldı.