Riyazus-salihin dersinde bu hafta “Müslüman Cömert İnsandır” konusu işlendi. Konuyla ilgili ayetler ve hadislerin bir kısmı okundu. Kalan hadislere bir sonraki hafta devam edilecek.