İnsanda bulunan olumsuz bazı davranışların mutlaka giderilmesi gerekir. Kur’an ve hadisler bize kötü alışkanlıklarımızın düzeltilmesi yolunda bilgiler sunar. Riyazus-salihin dersimizde bu hafta, cimrilik ve açgözlülüğü ve bunlardan nasıl kurtulacağımızı öğreten ayetleri ve hadisleri anlamaya çalıştık.