Kur’an’da ve hadislerde Allah yolunda şehir olmakla ilgili ayet ve hadisler oldukça fazladır.
Peygamberlik makamı insanlık için en yüce makamdır. Bu makama gayret ederek ulaşmak mümkün değildir. Zira Peygamberlik Allah’ın seçtiği kişilere nasip ettiği bir meslektir.
Peygamberlikten sonra en yüce makam şehitliktir. Şehitliğe, bunu gönülden arzu ederek ve gayret otaya koyarak ulaşmak mümkündür.