Bu video, Ey Mü’minler serisinin ikinci dersi. Bu derste Bakara suresinin 172. ayeti işlendi.
“Ey iman edenler! Eğer Allah’a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların helal ve temizlerinden yiyin ve Allah’a şükredin.”

Kur’an-ı Kerim’de 80’in üzerinde “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayet bulunuyor. Bu ayetler Allah’a inanmış mü’minlere vazifelerini hatırlatan, yapmaması gereken şeyleri bildiren emirleri içeriyor.

Hicri 1441 yılı Ramazan ayında “Ey Mü’minler!” hitabıyla başlayan 30 ayeti seçerek üzerinde konuşmaya, anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi hedefledik.