Âl-i İmrân suresinin baş kısımları Necran Hıristiyanlarının Medine’ye gelip Resûlullah’la (sas) görüşmesi ile ilgili ayetleri içerir.

Yemen’den gelen bu Hıristiyan grup Peygamberimize sorular sorar cevaplarını alırlar. Konu Hz. İsa (as) meselesine gelip dayandığında Hıristiyanlar Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu iddialarını tekrarlarlar. Bunun aksini belirten ayetler inse de kabul etmezler. İşte bu inatları üzerine Âl-i İmrân suresinin 61. ayeti nazil olur.