İnsanoğlu hata eder sonra pişman olur ve tövbe eder.
Sonra bazen aynı hatayı yeniden işler, pişman olur tövbe eder.

Tövbe ederken şartlara uymak gerekiyor ki, o tövbe kabul olsun.
Peki uyulacak şartlar nelerdir?