#tefsir
Bu video, Ey Mü’minler serisinin yirmi birinci dersi. Bu derste Haşr suresinin 18. ayetleri işlendi.
“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve herkes, yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”

Kur’an-ı Kerim’de 80’in üzerinde “Ey iman edenler!” hitabıyla başlayan ayet bulunuyor. Bu ayetler Allah’a inanmış mü’minlere vazifelerini hatırlatan, yapmaması gereken şeyleri bildiren emirleri içeriyor.

Hicri 1441 yılı Ramazan ayında “Ey Mü’minler!” hitabıyla başlayan 30 ayeti seçerek üzerinde konuşmaya, anlayıp hayatımıza tatbik etmeyi hedefledik.