Dünyada en kıymetli şey Allah’ı anmak, onu zikir etmektir.
Kurani Kerim’de Allah’ın zikri ile alakalı bir çok ayet, Resulullah’ın hadislerinde bir çok teşvik vardır.
Bu haftaki Riyayu’s-salih’in dersinde Allah azimüşşanı zikretmenin değeri fazileti ve kıymeti üzerinde duruldu.
Bu konuyla alakalı ayetler ve hadisler işlendi.