Bu hafta Riyazus-salihin dersinde aşağıdaki konular işlendi

1. Hutbe okunurken dizleri dikerek oturmak
2. Şunlar üzerine yemin edilmez
3. Yalan yere yemin etmek günahtır