Riyazu’s-salihîn okumalarında bu hafta üç farklı konudaki hadisler okundu.
1- Vedalaşmak
2- Her İşte İstihare Yapmak
3- İbadete Giderken Farklı Yollar Kullanmak