Kur’an-ı Kerim’in son surelerinden olan Nasr suresinin inişi ve onun içeriğiyle alakalı rivayetleri bu derste işledik.